Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego / Entwicklung wichtiger Straßenverbindungen im grenzüberschreitenden Straßennetz auf dem Gebiet des Landkreises Oder-Spree und des Krosnoer Landkreises

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice / Rozwój ważnych połączeń drogowych w…

„Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben/ Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrssituation der Eurostadt Guben-Gubin”

„Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben / Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrssituation der Eurostadt Guben-Gubin”…