Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz  z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów

Dnia 03.08.2023 r. zostało zawarte porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu…

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz  z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin

Dnia 03.08.2023 r. zostało zawarte porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu…

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka wraz z dedykowanym oświetleniem na nowo wyznaczonym przejściu dla pieszych”

Dnia 27.10.2022 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Poz. 2105, ogłoszono Porozumienie Wojewody Lubuskiegow sprawie przekazania…