Utrudnienia drogowe

Budowa ronda w m. Międzyrzecz

relacja:
DW 137 Słubice - Ośno Lubuskie - Sulęcin - Trzciel

od dnia:
2023-08-08 00:00:00

do dnia:
2024-12-31 00:00:00

opis:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 137 (ul. zachodnia) w zakresie rozbudwy skrzyzowania z ulicą Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich i ul. Krasińskiego na skrzyzowanie o ruchu okrężnym (rondo) wraz z budową zjazdu na działkę nr 809/1 w m. Międzyrzecz

Remont drogi woj. 138 odc. Połęcko - Chlebowo

relacja:
DW 138 Muszkowo - Długoszyn - Sulęcin - Torzym - [prom] - Gubin

od dnia:
2024-06-12 00:00:00

do dnia:
2024-07-26 00:00:00

opis:
Ruch wahadłowy

Budowa ronda w m. Torzym

relacja:
DW 138 Muszkowo - Długoszyn - Sulęcin - Torzym - [prom] - Gubin

od dnia:
2023-08-09 00:00:00

do dnia:
2025-12-31 00:00:00

opis:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nnr 138 polegająca na budowie ronda na skrzyzowaniju drogi wojeówdziej nr 138 w celu obsługi komunikacyjnej działki nr 11/3 obręb Kownaty, gmina Torzym.

Remont drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-Świdnicala -wi

relacja:
DW 279 Zielona Góra - Buchałów - Leśniów Wielki - Wysokie

od dnia:
2024-04-23 00:00:00

do dnia:
2024-07-31 00:00:00

opis:
Remont drogi wojeódzkiej nr 279 na odcinku Ochla Świdnica od km 27+937 do km 29+300

Rozbudowa drogi w miejscowości Studzieniec

relacja:
DW 283 Zielona Góra - Kożuchów - Lasocin - Rejów

od dnia:
2024-07-12 00:00:00

do dnia:
2024-11-02 00:00:00

opis:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 na odcinku 17+795,70 do km 18+088 w m. Studzieniec

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański

relacja:
DW 288 Dąbie - Lubiatów - Bogaczów - Nowogród Bobrzański

od dnia:
2024-05-24 00:00:00

do dnia:
2024-11-26 00:00:00

opis:
Przejazd obiektem tymczasowym

Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III

relacja:
DW 315 (Wolsztyn) - Konotop - Nowa Sól

od dnia:
2024-03-04 00:00:00

do dnia:
2024-09-30 00:00:00

opis:
Tymczasowa organizacja ruchu zakłada zamknięcie zachodniej części skrzyżowania DW 292 z DW 315 (skrzyżowanie południowej obwodnicy z ul. Głogowską).

Zamknięta zostanie:

- jezdnia obwodnicy na odcinku od ronda województwa lubuskiego do przebudowywanego skrzyżowania,

- zachodni pas ruchu Głogowskiej (DW 292) na odcinku od skrzyżowania do posesji 16, obejmujący również drogę wewnętrzną wzdłuż posesji nr 12e, 14, 16.

- zachodni pas ruchu Głogowskiej (DW 315) na odcinku od skrzyżowania do posesji 12,

- północno zachodni fragment ul. Poprzecznej w pobliżu posesji nr 12a – 12d.

Objazd na kierunku Nowa Sól w kierunku Kożuchowa i Zielonej Góry poprowadzono ul. Głogowską (DW 292) w kierunku ul. Dolnośląskiej, przed rondem Województwa Lubuskiego objazd zakończono dalej pojazdy poruszać się będą informacjami zawartymi na drogowskazach.

Istniejący objazd dla relacji ul. Wielkopolska (Nowa Sól) – Głogów i Wolsztyn poprowadzono Południową Obwodnicą do ronda Województwa Lubuskiego dalej ul. Dolnośląską

do skrzyżowania z DW 292 i dalej do drogi wojewódzkiej nr 315 będzie obowiązywał nadal.

Na trasie objazdu ustawiono lub zmodyfikowano tablice związane z objazdem.

Na zamkniętym skrzyżowaniu ustawiona zostanie wahadłowa sygnalizacja świetlna. Sygnalizatory ustawione zostaną:

- przy ul. Głogowskiej (DW 292), około 50 m za skrzyżowaniem z ul. Gajową

- przy ul. Głogowskiej (DW 315), około 30 m za skrzyżowaniem z ul. Wrocławską

Przed sygnalizatorami w odległości min. 2,0 m wymalowane zostaną linie warunkowego zatrzymania złożone z prostokątów w kolorze żółtym.

Ruch na odcinku od skrzyżowania ul. Głogowskiej, ul. Południowej (obie DW 315) z ul. Wrocławską do budowanego ronda odbywał się będzie jednokierunkowo. Pojazdy poruszające się ul. Głogowską (DW 315) w kierunku ul. Głogowskiej (DW 292) będą przekierowane na sąsiednią jezdnię wcześniej wykonaną przewiązką. Przewiązka położona jest około 20 m za skrzyżowaniem z ul. Wrocławską. Na zamkniętym pasie ruchu od strony najazdu pojazdów ustawiona zostanie tablica prowadząca  z zamocowanymi pulsującymi lampami  w kolorze żółtym, oraz znakiem z tabliczką z napisem „Nie dotyczy pojazdów budowy”, przed tablicą ustawione zostaną tablice kierujące. 

W prowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Wlot na rondo z kierunku wschodniego nadal wykorzystywany będzie jako zjazd na teren budowy.

 

Planowany czas obowiązywania Tymczasowej Orgtanizacji ruchu - 30.06.2024 r.