Pomiar Ruchu

W 2020 roku na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (z wyłączeniem odcinków dróg wojewódzkich przebiegających w granicach miast na prawach powiatu tj. Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry) został przeprowadzony generalny pomiar ruchu drogowego. Pomiar wykonano w oparciu o “Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich”, opracowane przez Departament Strategii i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W załączeniu przedstawiamy, w postaci tabelarycznej, wyniki pomiaru – średni dobowy ruch roczny (SDRR) na wyznaczonych odcinkach dróg wojewódzkich, a także opracowanie „Synteza wyników GPR 2020/2021 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich”.