Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz  z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów

Dnia 03.08.2023 r. zostało zawarte porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Dnia 27.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 179 580,00 zł, w tym:

  • dotacja celowa – 94 983,00 zł
  • wkład własny – 84 597,00 zł

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanej na przycisk sensoryczny bez konieczności dotyku wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137, w m. Sułów.

Głównym celem zrealizowanego projektu była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w m. Sułów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137.