Zadania Wojewódzkie RFRD

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego”
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadania wojewódzkie

W dniu 14.02.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Województwem Lubuskim została zawarta umowa nr 09/2023 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania wojewódzkiego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego”.

 1. Finansowanie:

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 20.000.000,00 zł, w tym:
– dofinansowanie RFRD (50%) –  10.000.000,00 zł   
– wkład własny – 10.000.000,00 zł
Realizacja zadania planowana jest w latach 2024 – 2025.

 1. Zakres inwestycji:

W ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego” ujęto realizację 12 inwestycji tj.:

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 130 w m. Baczyna. Szacunkowa wartość 300 tys. zł.
  Inwestycja stanowi uzupełnienie ciągłości istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych.
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku od drogi krajowej nr 29 do miejscowości Urad w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Szacunkowa wartość 2,30 mln zł.
  Budowa ścieżki rowerowej w km 41+210 – 42+946 na długości 1,736 km, stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury poprzez połączenie z zadaniem realizowanym przez GDDKiA pn. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 29 na odcinku Urad – Cybinka w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. 
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 – 99+647 w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel. Szacunkowa wartość 5,20 mln zł.
  Budowa chodnika na odcinku o długości ok. 3,34 km, dowiązywać się będzie do istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego na odcinku od skrzyżowania drogi woj. nr 137 z drogą krajową nr 92 w kierunku m. Trzciel.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej. Szacunkowa wartość 1,00 mln zł.
  Planowana do realizacji ścieżka rowerowa na długości ok. 1,02 km poprawi spójność komunikacyjną poprzez połączenie ścieżek rowerowych wybudowanych przez Gminę Słubice łączących m. Kunowice ze Słubicami i stanowiących dojazd do terenu Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa sygnalizacji świetlnej typu All Red na drodze woj. nr 137 w m. Kunowice na skrzyżowaniu z ul. Diamentową ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej.
 • Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Wawrów w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Szacunkowa wartość 500 tys. zł.
  Planowane przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją będzie kierować potoki ruchu pieszych z powstającego dużego osiedla domów jednorodzinnych w kierunku Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Kościoła oraz Sklepu Dino.
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Leśniów Wielki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (43+378 – 43+704). Szacunkowa wartość 3,50 mln zł.
  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w km 43+378 – 43+704 na długości 0,326 km, będzie stanowić uciąglenie tras rowerowych w m. Leśniów Wielki wykonanych przez Gminę Czerwieńsk.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Leśniów Wielki w zakresie budowy chodnika w km (43+965÷44+270). Szacunkowa wartość 700 tys. zł.
  Budowa chodnika na odcinku od km 43+969 do km 44+246 na długości 0,277 km, inwestycja uzupełni ciągłość istniejącej infrastruktury, będzie stanowiła dowiązanie do istniejącego chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 32.
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec od ok. km 17+795,70 do ok. km 18+088 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych. Szacunkowa wartość 3,30 mln zł.
  Inwestycja poza budową zatok autobusowych, obejmuje również budowę odcinka chodnika (dł. 0,31 km), który będzie stanowił dowiązanie do istniejącego chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1052F.
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Dąbie w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Szacunkowa wartość 600 tys. zł.
  Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w km 0+050-0+352,50 na długości 0,302 km, będzie stanowić uciąglenie istniejących tras rowerowych na brakującym odcinku prowadzącym m.in. do kompleksu wypoczynkowego nad Jeziorem Dąbie Wielkie.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w zakresie budowy chodnika w m. Gorzupia Dolna. Szacunkowa wartość 800 tys. zł.
  Budowa chodnika w m. Gorzupia Dolna na odcinku od ok. km 7+200 do ok. km 7+800, długości 0,60 km, który stanowi kontynuację wybudowanego w latach 2019-2020 chodnika w ramach inwestycji realizowanej z RPO Lubuskie 2020.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Iłowa (ul. Borowska) w zakresie budowy chodnika. Szacunkowa wartość 900 tys. zł.
  Budowa chodnika w km 0+500-0+700 na długości 0,200 km wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych oraz budową sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanej z przyciskiem sensorycznym bez konieczności dotyku wraz z dedykowanym bocznym doświetleniem pieszego na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej.
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Dryżyna w zakresie budowy chodnika (km 4+080÷4+460). Szacunkowa wartość 900 tys. zł.
  Budowa chodnika w km 4+080 -4+460 na długości 0,380 km, uzupełni ciągłość istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla niechronionych uczestników ruchu.