Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18)

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) zrealizowana została
w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-004/12-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 4 526 334,51 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 4 394 283,78 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 3 735 141,20 zł
Wkład budżetu województwa – 791 193,31 zł

W ramach projektu wykonano roboty na długości 1,48 km na poniższych odcinkach:
– od km 42+665 do km 43+785 o długości 1,12 km, wykonawcą był konsorcjum firm: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Zakład Wielobranżowy „Kształt” Błaszczuk & Kubiak i Wspólnicy z siedzibą w Żaganiu,
umowę zawarto dnia 26.04.2013 r.Odbiór robót nastąpił dnia 18.06.2014 r.
– od km 43+100 do km 43+462,30 o długości 0,36 km, wykonawcą była firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą zawarto umowę dnia 27.09.2013 r.Odbiór robót nastąpił dnia 14.08.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013