Uniwersalna grafika do aktualności, logotyp ZDW.

Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi woj. nr 138 na odcinku Torzym – Sulęcin – dk.22

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi woj. nr 138 na odcinku Torzym – Sulęcin – dk.22 realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-004/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 243 503,42 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 3 184 155,35 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 3 152 313,79 zł
Wkład budżetu województwa – 31 841,56 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, umowa została podpisana dnia 25.09.2014 r.
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 14.07.2015 r.

W ramach projektu przebudowana zostanie droga woj. nr 138 na odcinku pomiędzy miejscowościami Ostrów i Tursk, na długości 2,64 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013