Zdjęcie: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów została zrealizowana w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-044/09
Całkowita wartość projektu wyniosła – 7 383 501,93 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 6 275 976,62 PLN
Wkład budżetu województwa – 1 107 525,31 PLN

W ramach projektu przebudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Stypułów na długości 2,767 km.

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków ruchu drogowego.
W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia, wybudowano ciągi piesze, zatoki autobusowe oraz kanalizację deszczową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013