Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/325/04 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 01.07.2005 r

Dnia 04.10.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest firma STRABAG Sp. z o.o. W dniu 07.10.2005 r. podpisano umowę z Inżynierem Projektu firmą KOMPLET INWEST s.j.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 28.10.2005 r.

Zakres robót:

* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Goszczanowo i Osów,
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko.

Termin realizacji zadania:.10.2005 – 01.2007
Koszt inwestycji: 5,02 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.