Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0009/18
Całkowita wartość projektu – 3 128 967,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 3 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 2 550 000,00 zł

Projekt obejmuje przebudowę drogi woj. nr 156 na odc. w km 48+220 – 50+000 na odcinku długości 1,78 km. W ramach inwestycji planuje się przebudowę istniejącej jezdni i uregulowanie jej szerokości do 6,0 m, przebudowę wlotów dróg bocznych oraz poboczy, rozbudowę i remont istniejących zjazdów, budowę nowych peronów autobusowych, poprawę elementów oznakowania, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych.
Wykonawcą inwestycji jest firma MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Myśliborzu