Petycja nr 10 w sprawie utworzenia terenu zabudowanego, ograniczenia prędkości do 50 km/h i wprowadzenia zakazu wyprzedzania na DW 158 w miejscowości Ludzisławice gm. Santok