Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Dodano: 16.06.2021
Uproszczona koncepcja dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282
Dodano: 10.06.2021
UWAGA !!!
 
 
Informujemy, iż od dnia 14 czerwca 2021 r.  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Zostaje ponownie OTWARTY dla interesantów.
 
Urząd będzie czynny w dotychczasowych godzinach pracy, obowiązuje jednak wcześniejsze umówienie terminu wizyty z pracownikiem merytorycznym.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, prosimy o stosowanie środków ochrony, noszenie maseczek oraz korzystanie z płynów dezynfekcyjnych umieszczonych na każdym piętrze urzędu.
Szczegółowy wykaz numerów i adresów e-mail do poszczególnych pracowników można znaleźć na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl w zakładce Zarząd Dróg Wojewódzkich – Wydziały.
Dodano: 10.06.2021
ZDW-ZG-WZD-580-1/2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
DRUGI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29
do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1 - m. Debrznica
”  
 
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu drewna oraz termin i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl
w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Kupującymi są: Justyna Malinowska tel. (68) 328 03 27, oraz Wioleta Kowalczyk tel. (68) 328 03 15, w dni powszednie w godz. od 7:30 do godz. 15:30.
Dodano: 26.10.2020
UWAGA !!!
 
W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że od dnia 12 października br. do odwołania
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zostaje zamknięty dla interesantów.
 
W sprawach nie wymagających potwierdzenia prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji,
mailowy: e-mail,  telefoniczny: /068/ 328 03 00 lub fax /068/ 328 03 32 lub e-PUAP : /ZDWZG/SkrytkaESP
 
Szczegółowy wykaz numerów i adresów e-mail do poszczególnych pracowników można znaleźć na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl 
w zakładce Zarząd Dróg Wojewódzkich – Wydziały.
 
W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej, można je składać w wersji papierowej. W takim przypadku należy skorzystać ze specjalnej skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do urzędu. Składane dokumenty przyjmowane są bez potwierdzenia odbioru. Wrzucając dokumenty do skrzynki, prosimy o podanie na kopercie adresu mailowego lub/i numeru telefonu w celu ułatwienia ewentualnego kontaktu.
 
W sprawach przetargów prosimy dzwonić pod nr telefonu /068/ 328 03 05.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Strona główna

Aktualności

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej...

28-12-2020
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zrealizował inwestycję...

24 września oddano do ruchu estakadę...

10-12-2019
24 września oddano do ruchu estakadę nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej...

10-12-2019
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zrealizował inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w okolicy...

Mosty ważne dla Lubuskiego

04-10-2019
Mosty ważne dla Lubuskiego Dzięki zabiegom samorządu województwa jest pozytywna decyzja dotycząca budowy mostu na Odrze w Pomorsku. –...

Mapa dróg i utrudnień drogowych

Facebook Page Plugin

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Kontakt:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
al.Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra 
tel.: 68 328 0 300
faks : 68 328 0 332

Poczta elektroniczna (e-mail):

 
Adresy skrzynek ePUAP:
  • /ZDWZG/skrytka
  • /ZDWZG/SkrytkaESP

Kontakt:

UL. NOWA 1
65-339 ZIELONA GÓRA
tel. 68 322-17-00
tel. 68 325-58-90
fax. 68 322-17-01

Kierownik:

CEZARY NOWAK

Kontakt:

UL. SZPROTAWSKA 30
67-120 KOŻUCHÓW
tel. 68 355-26-14
tel. 68 355-26-15

Kierownik:

ANNA TEWS

Kontakt:

UL. OWOCOWA 2
66-415 KŁODAWA
tel. 95 728-98-48
fax. 95 728-98-48

Kierownik:

MONIKA ANTCZAK