Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej…

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zrealizował inwestycję polegającą na remoncie obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 67+490 w miejscowości Drezdenko w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 wraz z: remontem obiektu mostowego w km 67+490 w miejscowości Drezdenko”.