Zakończenie mostu w Milsku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zrealizował inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w okolicy m. Wierzchno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285