Zdjęcie: Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2)

Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2)

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2) – zrealizowano w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o przyznaniu dofinansowania – RPLB.01.01.00-08-002/12
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 070 765,51 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 1 007 385,67 zł
Wkład budżetu województwa – 1 063 379,84 zł


Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2) wykonano na długości 0,94 km. Odbiór robót budowlanych odbył się dnia 19.12.2013 r. W ramach projektu przebudowano jezdnię drogi wojewódzkiej, przywrócono nośność, odtworzono profil jezdni, przebudowano pobocze gruntowe, istniejące zjazdy oraz chodniki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013