Zdjęcie: Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód zrealizowane zostało w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-003/14
Całkowita wartość projektu – 3 979 792,29 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 3 876 751,31 zł
Wartość dofinansowania – 3 837 983,79 zł
Wkład budżetu województwa – 141 808,50 zł

Wykonawca robót budowlanych – EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,
umowa została podpisana dnia 11.08.2014 r.
W dniu 26.06.2015 r. podpisany został protokół końcowego odbioru robót.

W ramach projektu wzmocniono drogę woj. nr 160 na odcinku pomiędzy miejscowościami Grotów i Sowia Góra,
na długości 2,79 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013