Zdjęcie: Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 304 na odcinku od m. Okunin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 302

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 304 na odcinku od m. Okunin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 302

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/160/04 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 10.05.2205 r.

Dnia 25.07.2005 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym jest konsorcjum firm: Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych “DROMOST” oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o Głogów.

W dniu 21.07.2005 r. podpisano umowę z Inżynierem Projektu Firmą Projektowo – Handlową „ZABOBRZE”. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29.07.2005 r.

Zakres robót:

* wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 304 na odcinku od m. Okunin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 302.
* Inwestycja została zakończona w grudniu 2005 roku.
* Koszt inwestycji: 4,73 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.