Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 282 od km 7+576 do km 17+700 i od km 21+580 do km 22+672

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/324/04 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 01.07.2005r

Dnia 10.02.2006 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych “DROMOST”.

W dniu 25.03.2006 r. podpisano umowę z Inżynierem Projektu Firmą Projektowo – Handlową “ZABOBRZE”. Przekazanie placu budowy nastąpiło 08.03.2006 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

* wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 282 od km 7+576 do km 17+700 i od km 21+580 do km 22+672.
* Inwestycja została zakończona w październiku 2006 roku.
* Koszt inwestycji: 4,47 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego