Zdjęcie: Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wzmocnienie drogi woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin realizowane jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-007/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 4 703 444,85 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 4 640 258,73 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 4 593 856,14 zł
Wkład budżetu województwa – 46 402,59 zł

Wykonawca robót budowlanych:
– Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 03.09.2014 r.
Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 07.07.2015 r.

W ramach projektu przebudowana zostanie droga woj. nr 276 na odcinku pomiędzy miejscowościami Skąpe i Przetocznica,
na długości 3,94 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013