Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 157 od km 7+740-9+040

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/446/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.

Dnia 16.09.2005 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym była firma BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Przekazanie placu budowy nastąpiło 30.09.2005 r.

Zakres robót:

* wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 157 od km 7+740-9+040,
* 2 zatoki autobusowe w m. Gościmiec.

Inwestycja została zakończona w grudniu 2005 roku.
Koszt inwestycji: 0,98 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego