Wzmocnienie drogi woj. nr 303 w km 13+614-21+880

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/448/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.

Dnia 07.02.2006 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych “DROMOST”.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 07.03.2006 r.

Zakres robót:

* wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 303 w km 13+614 – 21+880.

Inwestycja została zakończona we wrześniu 2006 roku
Koszt inwestycji: 2,55 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego