Wzmocnienie drogi woj. nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą krajową nr 3

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/445/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.