Uniwersalna grafika do aktualności, logotyp ZDW.

Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie – Sulęcin – Międzyrzecz

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie – Sulęcin – Międzyrzecz realizowane jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-008/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 408 132,20 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 3 338 459,08 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 3 305 074,48 zł
Wkład budżetu województwa – 33 384,60 zł

Wykonawca robót budowlanych:
– Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 16.09.2014 r.
Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 09.07.2015 r.

W ramach projektu przebudowana zostanie droga woj. nr 137 na odcinku pomiędzy m. Grochowo a istniejącym skrzyżowaniem z linią kolejową relacji Rzepin – Zbąszynek, na długości 3,02 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013