Zdjęcie z trwających prac na zadaniu „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157 w km 0+545 w m. Sierosławice”.

Trwają prace na zadaniu „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157 w km 0+545 w m. Sierosławice”.


Wykonawca zakończył roboty związane z posadowieniem obiektu, wykonał podpory, montaż łożysk, płyty przejściowe. W dniu dzisiejszym wykonano montaż belek prefabrykowanych. Planowane betonowanie ustroju nośnego na przełomie września i października.

Zadanie w 50-ciu % finansowane jest ze środków własnych województwa lubuskiego, a pozostałe 50% ze środków Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3,97 mln zł.

Zgodnie z zawartą Umową termin zakończenia całości robót to grudzień 2023 roku.