Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Grafika z flagą Polski oraz orłem w koronie oraz napisem Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Logotyp Mosty dla Regionów

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Celem rządowego Programu Mosty dla Regionów jest wsparcie finansowe samorządów w działaniach na rzecz uzupełnienia lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W Programie Mosty dla Regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Program polega na dofinansowaniu z budżetu państwa (80% kosztów kwalifikowalnych) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej.