Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – ZADANIA OBWODNICOWE

Grafika z flagą Polski oraz orłem w koronie

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie otrzymują m.in. zadania polegające na budowie obwodnic zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich zwanych “ZADANIAMI OBWODNICOWYMI”.