Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadania wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego” dofinansowanego ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadania wojewódzkie, zawarł pierwsze umowy z Wykonawcami, tj. na budowę chodnika w ciągu DW 137 od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel oraz na budowę chodnika w ciągu DW 295 w m. Gorzupia Dolna.
Umowa nr 09/2023 o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadania wojewódzkie została zawarta w dniu 14.02.2024 r.
W ramach projektu planowana jest realizacja 12 inwestycji tj.:

 1. Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 130 w m. Baczyna.
 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku od drogi krajowej nr 29 do miejscowości Urad w zakresie budowy ścieżki rowerowej.
 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku w ok. km 96+355 – 99+647 w zakresie budowy chodnika od ośrodka pomocy społecznej w m. Jasieniec do m. Trzciel.
 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej.
 5. Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Wawrów w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej.
 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Leśniów Wielki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (43+378 – 43+704).
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Leśniów Wielki w zakresie budowy chodnika w km (43+965÷44+270).
 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec od ok. km 17+795,70 do ok. km 18+088 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych.
 9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Dąbie w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.
 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w zakresie budowy chodnika w m. Gorzupia Dolna.
 11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Iłowa (ul. Borowska) w zakresie budowy chodnika.
 12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Dryżyna w zakresie budowy chodnika (km 4+080÷4+460).
  Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 20.000.000,00 zł, w tym:
 • dofinansowanie RFRD (50%) – 10.000.000,00 zł
 • wkład własny – 10.000.000,00 zł
  Realizacja projektu planowana jest w latach 2024 – 2025.