RPO Lubuskie 2020

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 5 –Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.