“Rozwój MŚP w powiecie gorzowskim” Kontrakt nr PL 2002/000-580.06.12

Inwestycja zrealizowana z funduszu Phare SSG 2002.

Wykonawca robót budowlanych:
BUDIMEX DROMEX S.A

Inżynier Projektu:
PROMOST Sp. z o.o.

Wartość robót: 2 480 793,54 EUR
w tym współfinansowanie 1 761 238,81 EUR
wkład własny 719 554,73 EUR
Okres realizacji: 11.02.2004 r. – 05.09.2005 r.


Dnia 11.02.2004 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, dnia 05.03.2004 r. zgodnie z poleceniem rozpoczęcia robót rozpoczęto realizację inwestycji.
W dniu 09.10.2005 wystawione zostało Świadectwo Przejęcia.


W ramach przebudowy drogi woj. nr 132 oraz budowy „małej” obwodnicy m. Kostrzyn wykonano:

 • przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od m. Gorzów Wlkp. do skrzyżowania z drogą woj. nr 131 w km 27+762 – 38+050 o łącznej długości 10,288 km,
  w ramach, której wykonano:
  • budowę kanalizacji deszczowej długości 2,0 km w miejscowości Łupowo,
  • budowę chodnika długości 6 km oraz ścieżki rowerowej długości 10,5 km wzdłuż modernizowanej drogi,
  • 2 skrzyżowania typu rondo w Bogdańcu i Łupowie
 • budowę małej obwodnicy m. Kostrzyn o długości 1,7 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, w ramach, której wykonano:
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego długości 1,7 km i szerokości 3,5 m wzdłuż budowanej obwodnicy Kostrzyna,
  • rondo na włączeniu obwodnicy do drogi krajowej nr 31 (wspólnie z GDDKiA).