Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy
dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0017/16
Całkowita wartość projektu – 1 541 860,17 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 1 390 545,09 zł
Wartość dofinansowania – 1 376 639,62 zł

Wykonawca robót budowlanych – EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, umowa została podpisana dnia 17.06.2016 r.
Inwestycja została zakończona w dniu 15.12.2016 r.

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie rozbudowy skrzyżowania dróg woj.nr 297 i 283 w m. Kożuchów na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa