Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0016/16
Całkowita wartość projektu – 1 647 194,81 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 1 476 765,44 zł
Wartość dofinansowania – 1 461 997,78 zł

Wykonawca robót budowlanych – Konsorcjum firm:
– Lider: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie,
-Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim,
umowa została podpisana dnia 06.06.2016 r.
W dniu 30.11.2016 r. podpisany został protokół końcowego odbioru robót.

Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 302 na długości 0,91 km.
Przedmiotem inwestycji była budowa ronda na końcu północnej obwodnicy Zbąszynka oraz przebudowa drogi woj. nr 302 relacji Chlastawa – Zbąszyń.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020