Zdjęcie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa została zrealizowana w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-012/10
Całkowita wartość projektu wyniosła – 5 081 479,51 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 4 319 257,55 PLN
Wkład budżetu województwa – 762 221,96 PLN

W ramach projektu rozbudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy
w m. Wschowa na długości 1,34 km.

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków ruchu drogowego.
W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia, wybudowano i przebudowano ciągi piesze, zatokę autobusową, przebudowano cztery skrzyżowania oraz kanalizację deszczową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013