Zdjęcie: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) zrealizowana została w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-007/13
Całkowita wartość projektu wynosi – 5 512 109,97 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 5 382 170,10 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 4 574 844,57 zł
Wkład budżetu województwa – 807 325,53 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 01.04.2014 r.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 21.10.2014 r.

W ramach projektu rozbudowana została drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) na długości 2,10 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013