Zdjęcie: Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański -Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap

Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański -Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański -Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Numer wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-009/13
Całkowita wartość projektu wynosi – 6 067 692,60 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 5 758 473,45 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 4 894 702,42 zł
Wkład budżetu województwa – 863 771,03 zł

W ramach projektu wykonano roboty drogowe na długości 3,45 km na odcinku od km 17+382 do km 20+840,60.
Odbiór robót odbył się 21.10.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013