Zdjęcie: Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla

Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-013/10
Całkowita wartość projektu wynosi – 4 662 921,27 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 963 483,07 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 29.12.2010 r.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 15.12.2011 r.

Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla zostanie wykonana na długości 0,92 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013