Uniwersalna grafika do aktualności, logotyp ZDW.

Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-010/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 470 184,59 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 2 982 452,61 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 2 952 628,08 zł
Wkład budżetu województwa – 29 824,53 zł

Wykonawca robót budowlanych:
– MALDROBUD Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Myśliborzu, umowa została podpisana dnia 18.08.2014 r.
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 29.07.2015 r.

W ramach projektu wykonana zostanie rozbudowana drogi woj. nr 158 na odcinku od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda, na długości 0,50 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013