Zdjęcie: Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków

Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.


Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-005/11
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 200 900,35 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 2 343 449,48 PLN
Wkład budżetu województwa – 700 386,72 PLN

Wykonawca robót budowlanych – EUROVIA POLSKA S.A., umowa została podpisana dnia 20.07.2012 r.
Termin zakończenia rzeczowe realizacji projektu 02.07.2013 r.

W ramach projektu rozbudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Danków na długości 0,867 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013