Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec –

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mostowego

 

  1. W dniu 04.10.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Województwem Lubuskim została zawarta umowa nr 05/2023
    o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mostowego pod nazwą „Rozbiórka istniejącego
    i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec”.
  1. Finansowanie:

Szacunkowy koszt realizacji zadania z wniosku o dofinansowanie 44.200.000,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie (80%) – 360.000,00 zł   
  • wkład własny – 8.840.000,00 zł
  • planowana realizacja zadania – lata 2023 – 2025
  1. Zakres inwestycji:

W ramach projektu wykonany zostanie most nad rzeką Noteć i obiekt nad terenem zalewowym, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na moście i dojazdach + rezerwa terenu, budowa chodników, zjazdów, budowa i przebudowa drogi gminnej, budowa oświetlenia.

Długość mostu ze skrzydłami dł. 161,85 m.

Długość dojazdów 910 m.