Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423
Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna
w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423 zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer Projektu – RPLB.05.01.01-08-0003/16
Całkowita wartość projektu – 17 392 059,90 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 16 386 006,54 zł
Wartość dofinansowania – 16 222 146,46 zł w tym:
EFRR – 14.583.545,81 zł
budżet państwa – 1.638.600,65 zł

Wykonawca robót budowlanych – Konsorcjum firm:
– Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
– Partner: Berger Bau GmbH,
Inżynier Projektu – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych, Piotr Owsiński.

Uzyskanie Decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych znak: WIT.7740.48.2016.JRyb – 15.12.2016 r.
Uroczyste otwarcie mostu – 21.12.2016 r.
Odbiór robót – 28.07.2017 r.
Uzyskanie Decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie pozostałego zakresu inwestycji znak: WIT.7740.33.2017.JRyb – 07.08.2017 r.

Przedsięwzięcie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj.nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna na odcinku o długości 0,21 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa