Remont drogi woj. nr 159 od km 10+964 do km 11+790

Logotyp ZPORR oraz flaga UE

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/449/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.

Dnia 04.10.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “DROGBUD”.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 02.11.2005 r.

Zakres robót:

* remont drogi wojewódzkiej nr 159 od km 10+964 do km 11+790.

Inwestycja została zakończona w czerwcu 2006 roku.
Koszt inwestycji: 0,69 mln

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.