Razem Bezpieczniej

W ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w dniu 27.12.2023 r. zakończono realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin”.
W dniu 03.08.2023 r. zostało zawarte porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 189 420,00 zl, w tym:

  • dotacja celowa – 90 603,00 zł
  • wkład własny – 98 817,00 zł
    Przedmiotem projektu było zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED
    z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanej na przycisk sensoryczny bez konieczności dotyku
    wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin.
    Głównym celem zrealizowanego projektu była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w m. Jenin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132.