Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Obrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 w km 4+994 w Kręcku

Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/5/09 Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.06.2009 r.

Dnia 28.02.2007 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym była GAUZA Budowa, Remonty Mostów z siedzibą w Zielonej Górze.
Przekazanie placu budowy robót nastąpiło 09.03.2007 r.
Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu nad rzeką Obrą w ciągu drogi woj. nr 302
Zadanie zostało zakończone w październiku 2007 r.
Koszt inwestycji: 0,80 mln PLN w tym dofinansowanie z UE 0,54 mln PLN.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego