Zdjęcie: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer Projektu – RPLB.01.01.00-08-041/09
Całkowita wartość projektu wynosi – 4 130 064,40 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 510 554,72 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Lider: SZOSA POLSKA Sp. z o.o., Partner: FUCHS, umowa została podpisana dnia 05.03.2010r.

Termin zakończenia rzeczowego – 27.09.2010r.

W ramach inwestycji:

w m. Borowina:

– przebudowano drogę na długości 1 km,
– przebudowano 2 skrzyżowania,
– przebudowano 2 zatoki autobusowe,
– wybudowano dwustronny chodnik,
– wybudowano kanalizację deszczową,
– przebudowano sieć telekomunikacyjną .

w m. Pasterzowice:

– przebudowano drogę na długości 1,2 km,
– przebudowano 4 skrzyżowania,
– wybudowano chodnik,
– przebudowano chodnik,
– wybudowano kanalizację deszczową,
– przebudowano linie nn.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013