Uniwersalna grafika do aktualności, logotyp ZDW.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-006/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 1 100 959,48 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 910 077,80 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 900 977,01 zł
Wkład budżetu województwa – 9 100,79 zł

Wykonawcą robót budowlanych byla firma Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 15.09.2014 r.

W ramach projektu przebudowano i rozbudowano drogę woj. nr 296 w mieście Żagań w ciągu ul. Lotników Alianckich,
na długości 0,51 km.
Odbiór robót odbył się 18.06.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013