Zdjęcie: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-040/09
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 239 758,95 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 2 753 795,09 PLN

Wykonawca robót budowlanych – KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 12.03.2010r.

Termin zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji – 10.11.2010r.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz została wykonana na długości 1,1 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013