Zdjęcie: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno

Numer Projektu – RPLB.01.01.00-08-042/09

Całkowita wartość projektu wynosi – 2 188 837,65 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 1 860 511,99 PLN

Wykonawca robót budowlanych – STRABAG Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 02.03.2010r.

Termin zakończenia rzeczowego – 16.08.2010r.

W ramach inwestycji:
– przebudowano drogę na długości 1,126 km,
– wybudowano chodnik,
– wybudowano przejście dla pieszych,
– wybudowano kanalizację deszczową,
– przebudowano zjazdy do posesji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013