Zdjęcie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, LRPO 2007 - 2013, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-016/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 1 140 573,76 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 969 487,69 PLN

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 30.04.2009 r.

Dnia 14.09.2009 r. dokonano odbioru robót.

Przebudowa drogi woj. nr 305 w m. Lgiń została wykonana w km od 62+182,30 do km 62+600,00 na długości 0,42 km

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013