Zdjęcie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Lubuskie Warte Zachodu, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań

Numer Wniosku o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-007/11

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 422 444,56 PLN

Wartość dofinansowania środkami LRPO wynosi 2 499 753,82 PLN

Wkład budżetu województwa 1 922 690,74 PLN

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych LUBARTÓW Sp. Akcyjna
z siedzibą w Lubartowie, umowa została podpisana dnia 18.08.2010 r.

W dniu 15.09.2011 r. podpisany został protokół końcowy odbioru robót.

W dniu 09.01.2011 r. wydane zostało przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zakres inwestycji obejmował:

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi woj. nr 296 w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań na długości 1,68 km oraz wzmocniono konstrukcję nawierzchni drogi do 115 kN/oś. Wykonano kanalizację deszczową i obustronne chodniki.

Wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań w istotny sposób rozwiązała problemy komunikacyjne miasta Żagań. Inwestycja usprawniła ruch pojazdów, ułatwiła tranzyt samochodowy i zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013