Zdjęcie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań-Czerna

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań-Czerna

Logotypy Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, LRPO 2007 - 2013, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań-Czerna

Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-010/09-00

Całkowita wartość projektu wynosi – 13 715 595,36 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu – 13 654 595,36 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 11 606 406,04 PLN

Wniosek o dofinansowanie został złożony 09.04.2009 r.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu w ramach LRPO została podjęta uchwałą
w dniu 19.05.2009 r.

Droga wojewódzka nr 296 na odcinku Żagań-Czerna została przebudowana na długości 9,97 km.

Dnia 21 pażdziernika 2009 r. odbyło się uroczeste oddanie do użytku przebudowanego odcinka drogi woj. nr 296, w którym wziął udział Członek Zarządu Tomasz Hałas.

Zadanie realizowano w odcinkach:

I. 27+900 – 36+200
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 10.04.2009r. Dnia 15.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót. Przebudowano drogę na odcinku 8,3 km.

II. 36+200 – 37+870
Wykonawca robót budowlanych – Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. w Nowej Soli, umowa została podpisana dnia 29.08.2008r.
Dnia 14.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót. Przebudowano drogę na odcinku 1,67 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013